Pětiminutovka – Chytré aplikace k poznávání přírody kolem nás

Autor materiálu Jakub Holec, Daniel Suchánek, Matouš Outrata, Jitka Jarníková
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola Gymnazium
ANOTACE

Pětiminutovka ukazuje možnosti využití aplikace iNaturalist v hodinách přírodopisu. Aplikace pomáhá žákům a učitelům při poznávání rostlin a zvířat během výuky v přírodě a zároveň umožňuje sdílet výsledky jejich pozorování s dalšími přírodovědci. Žáci se tak pomocí běžně dostupných digitálních technologií podílejí na tvorbě otevřených dat, kterými přispívají k mapování rozmanitosti živé přírody.

Přírodopis
digitální gramotnost
environmentální výchova
výuka venku
digitální technologie

Přiřazené soubory