Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Autor materiálu Plzeňský kraj
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Mapový portál obsahující referenční mapy včetně leteckých snímků současných i družicových, rovněž obsahující celou řadu tematických map, jejichž podobu si může uživatel vizualizovat podle svých potřeb (doprava, školství, životní prostředí, regionální rozvoj, kultura, ...). Uvádějí se vybraná data o prostředí, společnosti a ekonomice Plzeňského kraje. Žáci jsou vedeni k vyhledávání, vyjádření, k analýze, srovnávání a k hodnocení digitalizovaných prostorových informací veřejné správy. Učitel nastíní dané téma, žáci pracují s odpovídajícími zdroji a aktuálními údaji, učí se rozumět grafickému ztvárnění dat a využívat ho k praktickým potřebám.