Webový portál Geocaching

Autor materiálu Wiki Geocaching.cz
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Webový portál je možné využívat ve výuce zeměpisu k aplikacím geocachingu, hry na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (česky keška), o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS nebo chytré telefony disponující touto funkcí. Činnosti žáků ve výuce zeměpisu v prostředí tohoto portálu procvičují a zdokonalují jejich práci s navigační funkcí, složkami a přístroji globálního polohového systému (GPS). Uplatňují se ve výcviku terénní zeměpisné praxe, ať již v okolí školy nebo ve zvolené geografické exkurzi na jiném místě. Procvičovat lze princip měření polohy pomocí GPS, záznam polohy bodu v terénu, záznam prošlé trasy v terénu, zpracování a vizualizace dat zjištěných v terénu (významné orientační body a linie, významné stromy, černé skládky a jiné objekty, návrhy naučných stezek, návrhy chráněných území přírody, návrhy cyklistických nebo vodáckých tras apod.)