Mapový portál Českého hydrometeorologického ústavu

Autor materiálu ČHMÚ
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Mapový portál umožňující přístup k aktuálním specializovaným databázím a mapám hydrometeorologických dat České republiky a k činnostem s nimi. Poskytují se digitalizované mapy, data a další zdroje k orientaci v meteorologii, klimatologii, hydrologii a kvalitě ovzduší na území regionů České republiky. Žáci jsou vedeni k vyhledávání, vyjádření, k analýze, srovnávání a k hodnocení digitalizovaných prostorových informací. Učitel nastíní dané téma, žáci pracují s odpovídajícími zdroji a aktuálními údaji, učí se rozumět grafickému vyjádření a ztvárnění dat a využívat ho k praktické orientaci v nich. Zdrojový systém využívá informace z odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřících stanic ČHMÚ, Povodí s.p., hlavního města Prahy (HMP) a dalších partnerských organizací.