Mapový portál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Autor materiálu ČÚZK
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Mapový geoportál umožňující přístup ke katastrálním databázím a mapám České republiky a k činnostem s nimi. Velmi vhodný zdroj k aktivizaci žáků pro práci s digitalizovanými zdroji veřejné správy důležitými pro potřeby praktického života. Geoportál ČÚZK poskytuje následující síťové služby resortu ČÚZK: vyhledávací, umožňující vyhledání souborů prostorových dat a služeb na základě metadat a umožňující zobrazení obsahu metadat; prohlížecí, umožňující zobrazit, procházet, přiblížit/oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat; stahovací, umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo jeho částí; geoprocessingové, umožňující provádět prostorové analýzy nad zdrojovými daty; transformační, umožňující transformace souřadnic; e-shop, tj. SOAP webové rozhraní internetového obchodu s produkty resortu; služby České sítě permanentních stanic GNSS pro určování polohy (CZEPOS) umožňující uživatelům přijímačů GNSS (globální navigační satelitní systémy) výrazné zpřesnění určované pozice na celém území ČR.

Pro správnou funkčnost geoportálu, včetně internetového obchodu je vyžadována podpora Cookies. Pro funkčnost geoprohlížeče je navíc vyžadována podpora JavaScriptu. Před zpřístupněním veřejnosti je správná funkčnost aplikací vždy testována na aktuálních verzích prohlížečů: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.