Graspable Math

Autor materiálu Graspable Math
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Webová aplikace Graspable Math napomáhá přirozenému rozvoji digitálních kompetencí žáků při řešení matematických problémů, umožňuje žákům vyřešit úlohu, porovnávat, kriticky hodnotit jednotlivá řešení a diskutovat o nich. Součástí webových stránek je množství metodických materiálů pro učitele, praktických příkladů a návodů. Základem aplikace Graspablemath je prázdný bílý list, do kterého si velmi snadno žáci vloží zadání v podobě rovnice, funkce nebo například grafu. Poté již stačí pomocí velmi jednoduchého a intuitivního ovládání problém vyřešit. Výborně propracované je prostředí pro řešení rovnic. V něm žákovi stačí pomocí myši přesouvat jednotlivé části rovnice a řešit jednotlivé operace až se dostane k výsledku. Podobně snadno se pracuje v programu s funkcemi. Z upraveného předpisu může žák hned sledovat změny podoby grafu.