GeoTest

Autor materiálu geometry.cz
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

S dynamickým geometrickým softwarem Geogebra se setkal při výuce snad každý učitel matematiky. Geotest je aplikace českých autorů, jejímž jádrem je právě zmíněný software. Učební pomůcka Geotest napomáhá přirozenému rozvoji digitálních kompetencí žáků při řešení geometrických problémů, umožňuje žákům vyřešit úlohu, porovnávat, kriticky hodnotit jednotlivá řešení a diskutovat o nich. Díky této stránce se lze propojit pomocí několika kroků se svými žáky a vybrat jim některé z předpřipravených zadání nebo sdílet vlastní. Zásadní výhodou pro žáky je, že se hned po odevzdání dozvědí, zda je jejich konstrukce správná. Program pohlídá a vyloučí „náhodné“ postupy žáků (uznává pouze korektní konstrukci, která bude správná i pro jiné než zadané hodnoty výchozích parametrů). Učitel naopak přivítá přehledně do tabulky vyskládané výsledky a postupy všech žáků.