Dudamath.com

Autor materiálu Dudamath
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aplikace Dudamath nabízí účelné využití při řešení matematických úloh z oblasti aritmetiky, algebry a geometrie, umožňuje žákům vybrat si a použít vhodné digitální nástroje. Tato aplikace napomáhá žákům s pochopením základních početních principů a postupů od rovnic přes zlomky až po statistiku. Po zadání úlohy žáci na svém listě pomocí intuitivního ovládání řeší příklady a nemusí ztrácet čas opisováním do sešitu. Ačkoliv je stránkai aplikace v angličtině, poradí si s jejím ovládáním každý. Každá kapitola je uvedena krátkým videem, které představí možnosti programu při řešení daného typu úlohy.  

Například řešení rovnic v Dudamath je skvěle zpracované. Žáci postupují stejnými kroky jako při zapisování na papír. Program jim v řešení nenutí jednu správnou cestu k výsledku, jak tomu je u některých aplikací. Každý krok se žákům zaznamenává a mají možnost se k němu kdykoliv vrátit. Postoupit dál však mohou jen při zadání správné úpravy rovnice.