Geometrie, GeoGebra a potřeba přesnosti

Autor materiálu Antonín Jančařík
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Cílem článku je představit možnosti prostředí dynamické geometrie (konkrétně programu GeoGebra) na příkladu konstrukce kružnice vepsané a opsané trojúhelníku. Článek se zaměřuje na výhody dynamického prostředí a možnosti využití výpočetní techniky (včetně interaktivní tabule) ve výuce.

Článek na konkrétní ukázce popisuje možnosti využití digitálního nástroje Geogebra k modelování konkrétních jevů při konstrukcích. Vytvořený digitální obsah mohou žáci a prezentovat sdílet s ostatními.