Žáci naší školy

Partner Šimandl
Autor materiálu Václav Šimandl
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Tento příspěvek popisuje námět na aktivitu, kdy žáci samostatně nebo v malých skupinkách zjišťují informace o počtu dívek a chlapců v jednotlivých třídách školy. Tento údaj vyplní do učitelem připraveného dotazníku, jehož všechny výstupy se propíší do sdíleného listu tabulkového kalkulátoru. Žáci poté data vyhodnocují a výsledky šetření prezentují pomocí grafů. Seznamují se tak s možnostmi sloupcového a kruhového grafu a diskutují, který typ grafického znázornění se hodí k dané situaci.