Výuková aktivita Toto je můj soused

Autor materiálu Adam Cvik
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žáci v aktivitě dostávají příležitost k posouzení připravených ilustračních profilů lidí různých charakteristik a formulaci postoje k nim skrze to, zda by to byl pro ně přijatelný soused a proč (ne, nebo ne)? Následuje část sdílení postojů a diskuse. V ní musí uplatnit své dovednosti formulovat argumenty, vyslechnout druhého a věcně reagovat v mluvní nebo písemné formě na postoje a názory spolužáků. Pokud se ve třídě vyskytnou na stejný výrok odlišné názory, vede učitel diskutující k tomu, aby prostřednictvím argumentů dospěli ke shodě či k formulaci vysvětlení, proč se jejich názor týkající se profilů lidí či obecně rozdílů mezi lidmi liší. Aktivita umožňuje využití digitálních technologií v celém průběhu, jednak jako pracovní prostředí žáků a dále jako zdrojů informací pro utváření postojů a formulování argumentů do diskuse.