Rozvoj klíčových kompetencí v jazykové výuce prostřednictvím mezinárodní spolupráce

Autor materiálu Mgr. M. Baseggio, Mgr. P. Šabatková
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Článek ukazuje možnosti portálu www.etwinning.net pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v rámci výuky cizích jazyků. Žáci své komunikační dovednosti ( psaní, mluvení, porozumění textu a poslech) rozvíjí prostřednictvím nástrojů pro videokonference , dále se setkávají se s komunikací v online komunitách, vyhledávají informace na internetu, sdílí informace pomocí aplikací, pracují se sdílenými dokumenty, tvoří prezentace, seznamují se s online bezpečností na internetu.