Metodické komentáře a úlohy ke standardům ZV

Autor materiálu Kolektiv autorů
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Příručka pro učitele předkládá nápady do Vv, jak využít fotoaparát a různé předměty a tvořit s nimi zátiší a různé sestavy.

Materiál nabízí konkrétní lekce do výuky výtvarné výchovy na 1. i 2. stupni v různých úrovních náročnosti. Na str. 19–21 jsou ukázky lekcí k tomu, jak je obraz tvořen jednotlivými prvky a jak je možné s jejich kombinacemi pracovat i v grafickém editoru a v programu Minecraft, který umožňuje konstrukce ze stereometrických těles v 3D virtuálním prostoru. Lekce zdůrazňují obsah tvůrčích aktivit, nezaměřují se na manuál ovládání programu. Využitelné i pro 2. stupeň.

Digitální gramotnost žáků je rozvíjena také používáním dalších programů (např. Movie maker) pro tvorbu audiovizuálního sdělení (např. str. 23).

Žáci používají např. program Movie maker k tomu, aby zachytili myšlenku svého výtvarného díla a mohli se tak ke svému dílu vracet (ilustrativní úloha na str. 23).

K samostudiu pro učitele, příručka obsahuje náměty vhodné jak pro první, tak pro druhý stupeň.