K integraci mediální výchovy

Autor materiálu Pastorová, Jirák a kol.
Typ materiálu
učebnice
ANOTACE

Jedná se o knihu, která zakotvuje svět médií a technologií v kontextu oborů a mezioborových přesahů po stránce teoretické. Po stránce praktické nabízí konkrétní ukázky výukových lekcí, a ukázky rozpracování integrovaných výstupů propojujících obor a Mediální výchovu. Pro výtvarný obor a tvůrčí využití technologií je možné doporučit zejména kapitolu 6. Integrace mediální výchovy do vzdělávacího oboru výtvarná výchova. Lekce v této kapitole jsou jednoduše uchopitelné a přesto poskytují na malém prostoru mnoho informací a nápadů na výuku.

Učitel se může inspirovat náměty v této knize a využít je k rozvoji digitálních kompetencí žáků například rozvíjením obrazově komunikačních schopností každého žáka.

Na str. 112 najdeme tip do výuky (výuková situace animovaný klip), žáci pomocí doporučovaného programu Movie maker vytváří vlastní animace a nová výtvarná sdělení.