Planety

Autor materiálu Ota Kéhar a kol.
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Součást kompletu Astronomia k výuce astronomie: Přehledný obraz Sluneční soustavy. Vývoj názorů na Sluneční soustavu.  Teorie vzniku soustavy. Charakteristiky planet.  Porovnání planet.

Materiál umožňuje využít webové stránky jako rychlý a přehledný zdroj informací. Propojuje tak čtenářskou a digitální gramotnost při vyhledávání relevantních údajů v textu.