Hydraulický zvedák

Autor materiálu Miroslav Panoš
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

DVZ je velmi vhodné k samostudiu žáků i v práci ve skupinách s využitím digitálních technologií. DVZ obsahuje výklad principu hydraulických zařízení a animaci funkce hydraulického zvedáku. Následně žáci vyhledají pomocí internetu další hydraulická zařízení pracující na stejném principu. Doporučuje se upozornit žáky, že v hydraulických zvedácích se nepoužívá voda.