Hydrostatický tlak – závislost tlaku na hloubce a hustotě kapaliny

Autor materiálu Vernier
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žák pracuje s programem na měření tlaku, zaznamenává data, pracuje s grafem.

Návod k experimentálním ověřením závislosti hydrostatického tlaku na hloubce a hustotě kapaliny.