Pod tlakem

Autor materiálu Sam Reid a kol.
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žák sám nastavuje parametry experimentu, odečítá hodnoty a řeší problémy. Simulace ukazuje vliv hustoty tekutiny a gravitace na hydrostatický tlak, využití hydrostatického tlaku ve spojených nádobách, v hydraulických zařízeních.