Zvuk

Autor materiálu Ron LeMaster a kol.
Typ materiálu
audio
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Simulace vlastností a šíření zvuku. Zvuk jako vlnění. Pozorování zvuků různé frekvence a intenzity.

Aplikace umožňuje znázornění a interaktivní ovládání simulací fyzikálních jevů. Žáci tak mohou získat představu o možnostech počítačových modelů a jejich shodě s realitou.