Moje sluneční soustava

Autor materiálu Michael Dubson a kol.
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Simulace umožňuje vytvořit si  model vlastní sluneční soustavy ze 2, 3 4 těles a sledovat parametry jejich pohybu.

Aplikace umožňuje znázornění a interaktivní ovládání simulací fyzikálních jevů. Žáci tak mohou získat představu o možnostech počítačových modelů.