Difuze

Autor materiálu Chris Malley (developer) a kol.
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Simulace pohybu molekul dvou plynů při difuzi. Sledování vlivu teploty, tlaku a vzdálenosti látek na průběh difuze.

Žáci rozvíjejí své digitální schopnosti prostřednictvím ovládání simulace fyzikálního jevu vytvořené v aplikaci PHET.

Jedná se o práci s aplikací, která simuluje daný fyzikální jev.