Obvod s baterií a rezistorem

Autor materiálu Sam Reid a kol.
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Simulace dějů v elektrickém obvodu : tok elektronů v obvodu, změny teploty rezistoru, závislost směru proudu na zapojení zdroje.

Aplikace umožňuje znázornění a interaktivní ovládání simulací fyzikálních jevů. Žáci tak mohou získat představu o možnostech počítačových modelů a jejich shodě s realitou.