Tvorba časové osy v nástrojích Microsoft Office

Autor materiálu Microsoft Office support
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Nástroje od Microsoft Office (ale dají se využít i free verze Libre Office), které využívá celá řada škol, mají poměrně jednoduché využití v dějepise např. pro tvorbu časových os. Funkce Smart Art umožňuje každému žákovi na počítači či tabletu vytvořit časovou osu s poměrně pěknou grafikou, vkládat se dají i např. obrázky historických pramenů, takže komplexnost osy pak záleží na zadání a přístupu žáka.

Žáci prostřednictvím DVZ mohou snadno vytvářet digitální obsah (konkrétně časové osy). Digitální obsah mohou žáci upravovat, doplňovat, popřípadě upravovat obsah již vytvořený.