Learning Chocolate

Autor materiálu neuveden
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Webové stránky zaměřené na procvičení základní slovní zásoby se zvukem a nácvikem psaní v online prostředí. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti ( psaní, čtení s porozuměním, poslech). Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individuálním procvičování cizího jazyka.