ENGLISH VOCABULARY LISTS with Pictures and Sound

Autor materiálu ENGLISH VOCABULARY LISTS
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Webové stránky s řadou interaktivních her pro výuku anglického jazyka. Interaktivní formou Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti. Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individuálním procvičování cizího jazyka.

Žáci v učení využívají digitální vzdělávací zdroje, využívají je k ke svému osobnímu rozvoji.