English Now

Autor materiálu English Now
Typ materiálu
aplikace
ANOTACE

Zábavné jazykové aktivity, videa, interaktivní hry, pracovní listy a písničky pro 1. stupeň ZŠ, které pomáhají žákům rozvíjet jejich jazykové dovednosti. Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individuálním procvičování cizího jazyka.

Žáci k učení využívají digitální vzdělávací prostředí, čímž získávají povědomí o tom, jak mohou digitální technologie využívat pro svůj osobní rozvoj.