Autobiografie. Albert Schweitzer

Autor materiálu Eva Beranová
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Text o A. Schweitzerovi z čítanky ČEŇKOVÁ, Jana; DEJMALOVÁ, Kateřina; MARINKOVÁ, Helena. Čítanka pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Praha : Fortuna, 1996. 184 s.

část: Albert Schweitzer: Z mého života a díla

strana 82 - 87

Žáci se učí hledat informace v textu i v jiných informačních zdrojích. Seznamují se s pojmem autobiografie. Poznávají život a dílo A. Schweitzera.

Text lze velmi dobře využít výchovně.

Např.:

Morální rozvoj – hodnoty, postoje, etika, řešení problémů

Sociální rozvoj – mezilidské vztahy

Multikulturní výchova - kulturní diference, princip sociálního smíru a solidarity.

Digitální gramotnost má být rozvíjena jednoduchým vyhledáváním cizích slov a pojmů.

Avízované vyhledávání informací je omezeno na vyhledávání cizích slov a pojmů, vždy je ale doporučena stránka. Problémový úkol je jediný (najít, co spojuje osobnosti). K posledním odkazům na hudbu, videa a článek není připojen žádný úkol.