Literární bludiště

Autor materiálu Lenka Mikulášová
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Materiál byl vytvořen jako interaktivní hra (test) pro žáky 9. ročníku. Má sloužit jednak k procvičení učiva probraného v hodinách českého jazyka (především literatury) a zčásti i dějepisu, jednak k motivaci žáků do dalších hodin, které budou věnovány divadlu SEMAFOR.Pracovní listy se stejnými úkoly pak mohou sloužit k zopakování učiva doma nebo k samostatné práci ve škole mimo počítačovou učebnu.

Žáci jsou vedeni k vyhledávání informací, na které neznají odpověď, a k ověřování návrhů učitele.

Jedná se o prezentaci formou hry a pdf. Vyučující navrhuje pouze opakování informací. Pokud by se kladl důraz na vyhledávání a ověřování informací, lze zařadit do rozvoje DG.