Není metr jako metr

Autor materiálu Petra Vaňková
Typ materiálu
pracovní list
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žáci řeší sled problémových úloh zaměřených na délkovou míru 1 metr za využití malého robota Ozobota. Cílem není seznámit žáky s Ozobotem, ale využít ho jako prostředek k dosažení cíle. Ozobot má pomáhat žákům ukázat souvislosti mezi drahou, rychlostí a motivuje žáky k vyšší aktivitě a samostatnému řešení problému, nicméně očekávaný je také rozvoj matematického, logického a algoritmického myšlení.

Práce s malým robotem a kódy nutí žáky při plnění jednotlivých úkolů rozkládat činnost na jednotlivé drobné kroky.

Výborná úloha, která propojuje matematiku, fyziku a informatiku. Využitelné i v nižších ročnících druhého stupně.