Product placement

Autor materiálu Česká televize
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Pořad o tom, co je to product placement a kde na něj nejčastěji narazíme. Videoprogram nabízí možnost demonstrovat product placement jako doplněk uměleckých programů. Product placement je podprahová reklama, kterou producenti využívají jako zdroj financování uměleckých projektů, zejména filmu, videoklipu...

Ukazuje žákům, jak funguje umělecká tvorba v oblasti filmové produkce a jak mohou působit jako skrytá reklama.

Žáci se učí rozpoznat skrytou manipulaci zprostředkovanou product placementem.