Kyberšikana

Autor materiálu ČT EDU
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Krátká sekvence z pořadu Zprávičky, která se věnuje kyberšikaně. O kyberšikaně se mluví jako o formě šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je mobilní telefon či internet. Pořad radí, jak se proti ní bránit. V případě shlédnutí je ale žák i seznámen s postojem z druhé strany a měl by se snažit předcházet takovému jednání.