Dezinformační weby

Autor materiálu Česká televize
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Dezinformační weby používají ve svých zprávách různé manipulativní techniky, které u čtenářů zajistí vyvolání požadované reakce. Pořad ukazuje, kořeny a způsoby manipulace profesionálních výrobců manipulací a dezinformace.

Žáci mají pracovat s rozsáhlým videoprogramem o zejména ruských dezinformačních zdrojích a jejich metodách. Učitelé češtiny mají tyto dovednosti učit, ale nemají dostatek materiálu, na němž by mohli uvedené techniky a strategie profesionální manipulaci demonstrovat. Tento portál ČT je k tomu ideální!

DVZ by měl vést k uvědomování si nutnosti pohlížet na informace kriticky. 

Jedná se pouze o video, není k dispozici metodika nebo pracovní list pro děti. Jedná se o druhý díl.