ArcGIS na Vaší škole

Autor materiálu ArcGis
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Webová stránka firmy ARCDATA Praha představuje možnosti zařazení geografických informační systémů do výuky, seznamuje zájemce s on-line nástrojem ArcGIS, jeho možnostmi, ovládáním a desktopovým programem pro zpracování složitějších úloh. Nabízí prostředí, ve kterém mohou žáci geografická data v digitální podobě získat, zpracovávat, analyzovat a diskutovat o nich.

ArcGIS  - cloudový geografický informační systém určený pro práci s prostorovými daty.

Zařazení geografických informačních systémů do výuky vám v hodinách otevře nové možnosti pro výklad učitele i pro zapojení žáků. Snadno budete moci poukázat na prostorové vztahy v území a předvést žákům, jak se jednotlivé skutečnosti vzájemně ovlivňují a jaké mohou mít důsledky a dopady. Přitom se ale nejedná o složitý a na obsluhu náročný software. V rámci systému ArcGIS totiž existují i aplikace, se kterými mohou žáci pracovat sami, a to jak v učebnách, tak i v terénu.