Umím říci ne

Autor materiálu Matěj Seifert a kolektiv
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Hra o kyberšikaně pro skupiny do třídy v režimu unplugged, tedy bez zapojení digitálních technologií. Obsahuje metodiku pro učitele, instrukce a tisknutelné karty pro žáky a další otázky k následné diskuzi.