Komunikujeme nejen v digitálním světě

Autor materiálu InGENERATION
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na posouzení výhod a nevýhod komunikace s využitím digitálních prostředků a bez nich. Žáci ve skupinách posuzují různé modelové životní situace a určují typické prostředky, které zajistí komunikaci s ostatními. Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu digitální komunikace a komunikace bez užití digitálních prostředků. Doporučení pro rodiče směřuje k nastavení rodinných pravidel užívání komunikačních digitálních zařízení.

DVZ rozvíjí digitální gramotnost zejména zvědoměním podmínek a kritérií lidské komunikace. Na tomto základě žáci vybírají pro konkrétní komunikační situaci nejvhodnější cestu, která může být vedena jak s digitálními prostředky, tak bez nich.

Jedná se o unplugged aktivitu založenou na hře a diskusi.