Odhalit záměr

Autor materiálu InGENERATION
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žáci procházejí různými dílčími aktivitami spojenými s různými formami žádostí zasílanými prostřednictvím online komunikace. Při činnosti žáci hodnotí možné záměry odesílatelů zpráv a dopady jejich slov a činů – jak pozitivních, tak negativních. Učí se rozlišovat, co je a není bezpečné v online světě, rozpoznávají manipulativní chování a vhodně na něj reagují.