Vyhledávání a klíčová slova

Autor materiálu InGENERATION
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na pochopení kategorizace informačních zdrojů a účel klíčových slov. Žáci postupně prochází třemi aktivitami. První aktivita je seznámí s principy poskytování informací na internetu a kategorizací informačních zdrojů, druhá s využitím myšlenkové mapy umožní žákům předat vlastní zkušenosti ostatním spolužákům, třetí aktivita seznámí s principy využívání klíčových slov. Doporučení pro rodiče směřuje k podpoře dětí při vyhledávání informací v rámci jejich vzdělávání i k osobní potřebě.

Digitální gramotnost je rozvíjena diskusí o klíčových slovech, obsahu na internetu, třídění informací a nalézání souvislostí a vyhledávačích.

Pracovní list je užitečný zejména v 1. a 2. aktivitě, při které si děti všímají druhů informací/zdrojů (knihy, hudba, video, rozhovory, zprávy, výrobky...) a hledají vztahy mezi nimi. Zbytek je realizován formou komplikované hry. Až v reflexi se objevuje diskuse o vyhledávačích a klíčových slovech.