Jak se svými žáky psát heslo na Wikipedii

Autor materiálu WIKIMEDIA
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Video seznamuje posluchače s praktickým postupem, jak vytvářet a editovat hesla na Wikipedii. Využití je možné při rozvoji digitální gramotnosti žáků, kteří se tak naučí tvořit nový digitální obsah s dodržováním právních norem v digitálním prostředí.