Matemág

Autor materiálu TechSophia
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Edukativní hra je určena pro žáky 1.–3. ročníku. Je možné ji využít i s žáky vyšších ročníků, kteří potřebují podporu a motivaci pro řešení nestandardních úloh. Je založena na řešení hádanek a hlavolamů a žáci mají možnost poznat matematiku jako nástroj, který jim může pomoci při překonávání problémů. Tím se vytváří pozitivní vztah jak k matematice, tak k digitálním technologiím. Žáci začínají technologie vnímat jako užitečný nástroj pro řešení problémů.