Co si koupím v „rohlíkářství“?

Autor materiálu Hana Havlínová a Daniela Pavlová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Text popisuje aktivitu realizovanou v 1. ročníku, která je propedeutikou pro práci s klíčovými slovy.  Dovednost pracovat se slovy a s jejich významem využijí žáci při tvorbě vlastních textů v pozdějším období. Z pohledu jednotlivého žáka se sice jedná o tzv. unplugged aktivitu, tedy bez přímého využití digitálních technologií, protože fotografie během vycházky pořizuje pouze učitel. To je vzhledem k věku žáků v pořádku. Učitel v konkrétní situaci ukazuje vhodné použití digitálních technologií, které napomáhá ke splnění stanoveného úkolu.