Život v naší obci ukrytý v číslech

Autor materiálu Martin Müller, Hana Havlínová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Text popisuje aktivitu zaměřenou na naplánování a provedení jednoduchého statistického šetření, které se vztahuje k místu, kde se nachází daná škola. Během aktivity žáci třídí sesbíraná data do přehledných tabulek. Vytvářejí grafy a odečítají z nich údaje. Žáci při aktivitě spolupracují ve skupinkách a výsledky své práce prezentují pomocí digitálních nástrojů.