Zvuky kolem nás

Autor materiálu Tereza Odcházelová, Jakub Holec
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aktivita je zaměřena na sluch. Žáci využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v různém typu prostředí. Je zde patrné propojení s dalšími vzdělávacími obory jako je např. Výchova ke zdraví a Informační a komunikační technologie. Součástí je přehled různách aplikací, které umožňují zaznamenávat hlasitost zvuku (většinou v anglickém jazyce) a jejich možné použití ve výuce. 

Přírodopis
Fyzika