Určování rostlin s využitím chytrých aplikací

Autor materiálu Jakub Holec
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Článek seznamuje čtenáře s možnostmi využití digitálních technologií v přírodovědné výuce. Konkrétně se jedná o volně dostupné aplikace umožňující snadno a rychle určovat rostliny. Jako příklad slouží aplikace PictureThis. Důraz je kladen na využívání těchto aplikací jako prostředku k učení, které je postaveno na aktivních činnostech založených na vlastní badatelské činnosti.

Autor předkládá i návod, jak aplikaci PictureThis zapojit do výuky.

Článek obsahuje zajímavý návod, jak zpestřit poznávání rostlin nejen na prvním stupni. Aplikace sice generuje latinské názvy, ale vyhledávání na internetu by třeba v pátém ročníku už neměl být problém.