Buňka jako škola?

Autor materiálu Jakub Holec
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aktivita představuje zajímavý způsob, kterým mohou žáci znázornit buněčné organely za využití programu pro tvorbu komiksů StoryboardThat. Žáci jednotlivé organely připodobní k různým místnostem (například školy) a vytvoří komiks. Aktivita propojuje získané znalosti s jejich představivostí, kreativitou a digitálními technologiemi. Z hlediska digitální gramotnosti si žáci vyzkouší tvorbu digitálního obsahu a jeho sdílení s ostatními.