Deník divoké přírody

Autor materiálu Jakub Holec
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Námět aktivity je postaven na pozorování volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin v okolí školy a pořízení vlastní fotografie. Dále žáci za pomocí vhodných zdrojů vytváří "Kartu živočicha / rostliny", kde uvádějí základní informace.  Zpracovanou a řádně ocitovanou kartu pak nahrají na společné uložiště, kam mají přístup všichni žáci. Vytvářejí tak třídní deník divoké přírody. Z hlediska gramotností se žáci učí vyhledávat vhodné zdroje informací, pracovat s autorským zákonem (zvláště, nemají-li vlastní fotografie) a ukládat soubory tak, aby k nim měli přístup i ostatní.