Reklamní BINGO

Autor materiálu Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Reklamní Bingo je aktivita, která se dá použít pro různé očekávané výstupy v předmětu Výchova k občanství. Příklad pracuje zejména s obsahem tematického celku Člověk ve společnosti, konkrétně se jedná hlavně o kritické přistupování k mediálním informacím, působení propagandy, reklamy a jejich vliv na chování lidí, dále pak o toleranci názorů druhých a jejich respektování. Z tematického celku Člověk, stát a právo téma reklamy cílí na práva a povinnosti spotřebitele.

Reklamní Bingo je aktivita, která se dá použít pro různé očekávané výstupy v předmětu Výchova k občanství. Příklad pracuje zejména s obsahem tematického celku Člověk ve společnosti, konkrétně se jedná hlavně o kritické přistupování k mediálním informacím, působení propagandy, reklamy a jejich vliv na chování lidí, dále pak o toleranci názorů druhých a jejich respektování. Z tematického celku Člověk, stát a právo téma reklamy cílí na práva a povinnosti spotřebitele. V případě online prostředí je možné poukázat na rozdíly a naopak i podobnosti v komunikaci a právech a jaká mohou být bezpečnostní rizika.

Budování kritického myšlení, žák rozliší zbytné a nezbytné výdaje domácnosti.