Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi vysvětluje, co je phishing (způsob získání citlivých údajů přes internet, kdy podvodníci předstírají, že jsou zaměstnanci banky nebo úřadu - obvykle žádají o číslo bankovního účtu a přístupov…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi objasňuje pojmy phishing, vishing a skimming a poskytuje rady, jak se před nebezpečnými podvody bránit. Phishing se snaží získat citlivé osobní údaje prostřednictvím e-mailu, vishing prostřednictvím mobilního telefonu a skimming…
video
Autor: Česká televize
Pořad o tom, co je to product placement a kde na něj nejčastěji narazíme. Videoprogram nabízí možnost demonstrovat product placement jako doplněk uměleckých programů. Product placement je podprahová reklama, kterou producenti využívají jako zdroj financování uměleckých projektů,…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Co dokáže lež, který se věnuje dezinformačním webům. Pasáž vysvětluje pojem troll a upozorňuje, že existují i trollí farmy, kde tito narušovatelé a ovlivňovatelé internetových diskuzí působí hromadně. Krátká…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Co dokáže lež, který se věnuje dezinformačním webům. Cílené šíření falešných zpráv může u veřejnosti vyvolat apatii k politickému dění i pocit ohrožení bezpečnosti. Pořad ukazuje, že velké dezinformačn…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi, která popisuje podmínky při nákupu zboží přes internet. Nakupující má možnost do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Zboží ale nesmí být poškozené. Upozornění na to, že před samotnou…
video
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Výuková aktivita Cizí zeď je činnost zaměřená na reflexi hudebního videoklipu s přesahem k rozvoji čtenářské, digitální a mediální gramotnosti. Aktivitu je možné realizovat ve dvou úrovních; první se zaměřuje na chování lidí…
článek
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Popsaná výuková aktivita pracuje s hudebním videoklipem Balič novodobý (zpěv Zdeněk Piškula, https://www.youtube.com/watch?v=Ockf8TUbaMM), který představuje pohled virtuálního světa na seznamování. Práce s písní upozorňuje na to, jak je ná…
článek
Autor: Václav Šimandl
Pomocí aktivity Nakupujeme Eura se žáci seznamují tvorbou spojnicového grafu na skutečných datech. Nejprve si snadno vygenerují (nebo jim učitel připraví) sadu dat v tabulkovém kalkulátoru, kde naleznou vývoj kurzu národní měny vůči Euru. Jelikož se jedná o…
článek
Autor: cz.nic
Pod pojmem chytrá města (též Smart Cities) se skrývá využívání moderních technologií při zajišťování chodu různých funkcí města – plánování a optimalizace dopravy, parkování, veřejné…
video
Autor: Český statistický úřad (ČSÚ)
Statistická databáze a registry s geoinformačními daty o České republice. Uvádějí se vybraná statistická data o prostředí, společnosti, ekonomice a o jednotlivých regionech České republiky. Žáci jsou vedeni k vyhledávání, k anal…
aplikace
Autor: cz.nic
Díky elektronizaci veřejné správy, takzvanému eGovernmentu, není nutné s každým papírem chodit na úřad. Zatímco dříve internetové stránky měst a obcí připomínaly statické úřední desky, v průběhu posledních let…
video
Autor: česká televize
Pořad ukazuje, co všechno se může přihodit při komunikaci přes digitální média (mobil, počítač apod.). Je zde názorně předvedeno, do jakých situací se mohou děti dostat, jak v kontextu těchto reálných situací reagují a jak by naopak měly reagovat. V závěru…
video
Nebezpečná komunikace
Autor: vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Pracovní list, který vede žáky k používání portálu Infoabsolvent při výběru studia na střední škole. Žáci se díky úkolům postupně seznamují s jednotlivými částmi portálu, pracují s informacemi a budují si vlastn…
pracovní list
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Aktivita je zaměřená na využití digitálních kompetencí, znalostí a zkušeností žáků, díky kterým se zapojí do společenského dění kolem sebe. Prakticky jde o pomoc nějakému lokálnímu nekomerčnímu subjektu prostřednictví…
článek
Výchova k občanství
digitální technologie
lekce
solidarita
participace
Autor: neuveden
karta e-publikace
cvičení
Autor: neuveden
karta e-publikace
cvičení
Autor: neuveden
karta e-publikace
cvičení