Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: HistoryLab

DVZ otevírá příležitost debatovat, proč a jak se v umění užívají prvky vulgární mluvy.

aplikace
vrstvy národního jazyka
identita
svoboda projevu
debata
Autor: Gabriela Babušová
20minutová lekce ukazuje, jak lze didakticky vhodně uchopit vzdělávací obsah, kterým je psaní e-mailu. Aktivita probíhá "unplugged", tedy bez zapojení digitálních technologií, protože je přípravou na následné psaní skutečného e-mailu. To…
video
Autor: Petr Koubek

Souborná podpora zavedení digitálních kompetencí jako významných cílů učení v českém jazyce a literární výchově.

článek
Autor: Petr Koubek, Věra Koubková Novotná

Tematicky zaměřená výuka a diagnostika je nový přístup k členění kurikula. Článek ukazuje výhody přístupu a podporuje didakticky adekvátní zapojení technologií do výuky a využití jejich potenciálu.

článek
digitální gramotnost
čtenářská gramotnost
český jazyk a literární výchova
17. listopad
Autor: Josef Levý, Lenka Rapantová
Článek v časopise Komenský (číslo 04/ roč. 143) na s. 47 - 55 přináší popis třech aktivit badatelsky orientovaného vyučování (Chov motýlů, Chov zlatohlávků, Chov mravenců), při který žáci vhodně využijí digitální technologie. Autoři…
článek
Autor: Martina Štikarovská
Text představuje aktivity, které umožňují žákům, aby si postupně osvojili dovednost vytvářet vlastní text v digitální podobě. Autorka sice uvádí zkušenosti s využitím konkrétního SW, ale mohou být inspirací na činnosti a aktivity i pro učitele,…
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V čá…
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
  Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V č…
článek
Autor: Pavlína Loňková
Webinář zaměřený na formativní hodnocení provází účastníky konkrétní lekcí pro žáky 4. ročníku. Lekce je obsahově zaměřena na učivo vlastivědy - poznávání zemí Evropy s cílem naučit žáky pracovat s klíčov…
webinář
Autor: Pavlína Loňková
Lapbook je papírová interaktivní kniha, se kterou učitelé již pracují. Využití digitálních technologií nabízí možnosti, jak jeho interkativitu rozšířit. Jak využitím konkrétních aplikací v rámci přípravy jednotliv…
článek
Autor: Martina Štikarovská
Příspěvek objasňuje důvody, proč mají učitelé věnovat pozornost osvojování návyků spojených s psaním na dotykovém zařízení nebo na klávesnici a jaké jsou odlišnosti od běžného psaní. Nabízí tipy na konkrétní…
článek
Autor: neuveden
E-book obsahuje důležité informace z oblasti internetové bezpečnosti, mediální a digitální gramotnosti. Vyučující, žáci i rodiče zde najdou odpovědi na otázky, co je kiberšikana, jak rozpoznat internetového predátora, který se vydává za…
učebnice
Marie Mališková
Autor: Martina Štikarovská
Příspěvek s praktickými ukázkami aktivit a výsledky žáků při práci na tabletech už od prvního ročníku. V článku najdete tipy, jak všemožně zapojit aktivitu Zapojte se! ze SMART Notebooku do různých částí hodiny. S touto aktivitou můžete pracovat s dětmi ve…
článek
Autor: David Fišer
Zvládnutí uživatelských dovedností týkajících se digitálních technologií je velmi důležité pro samostatnou práci žáků nejen v období distanční výuky. Text přináší "návod", jak jednoduchým způsobem…
článek
Autor: David Fišer
Text je inspirativním příkladem dobré praxe, jak naučit nejmladší žáky používat online prostředí pro komunikaci a učení. Tuto dovednost určitě v budoucnu využijí nejen při distanční výuce.
článek
Autor: neuveden
Když píšeme dopis, dodržujeme určitá formální pravidla. Ve dvouminutovém videu se dozvíme, jak je to při psaní mailu.
video
Autor: neuveden
Dvouminutové video nás upozorňuje, že internet nemá žádného editora, který by kontroloval jeho obsah. Proto se zde můžeme setkat s nesmysly uveřejněnými z nedbalosti nebo úmyslně. Je tedy vhodné si informace ověřovat i z jiného zdroje.
video