Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová
Jedná se o komplexní výstup projektuArtCrossing – multimediálního vzdělávacího projektu pro žáky, studenty a učitele realizovaného Lektorským oddělením Národní galerie v Praze.  Projekt se zabýval novými médii v umění a…
učebnice
Autor: Jan Prchal, Martin Grobár
Hudební výchova – konkrétní příklady využívání ICT technologií v běžné výuce hudební výchovy na základních školách. Využití dostupných (volně stažitelných) programů. Jedná se o inspirativní…
článek
Autor: Expertní skupina projektu Pilot ZUŠ - Lubor Bořek
Materiál je zpracován jako modul pro výuku hudebního oboru na základních uměleckých školách. Přesto je využitelný i na jiných typech a stupních škol, neboť poskytuje dvacet  metodicky řazených témat a podtémat k základn…
článek