Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Filip T. Krejčí, Ondřej Musil, Marek Sedláček
S rozvojem informačních technologií dochází k rozmachu sdílení digitálního obsahu prostřednictvím internetu. Internet a jeho možnosti při vyhledávání, stahování a sdílení však podléhají právním norm…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Kristina Rafailov, Ondřej Musil
Elementární hudební nauka představuje základy notopisu, stupnice, intervaly, akordy či základní hudební názvosloví a jde z hlediska moderních technologií o dobře pokrytou oblast, v níž lze využít poměrně velkého množství prostředků, jako jsou…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Filip T. Krejčí, Jaroslav Musil
DVZ pojednává o základním hudebním hardwaru a způsobech a výhodách jeho využití v hudebním vzdělávání. Pomocí audiovizuálních materiálů demonstruje, jak hardware pracuje, k čemu slouží, jak jej zprovoznit a následně využ…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Mgr. Šimon Kříž
DVZ „Využití aplikací a sociálních sítí při výuce výtvarné výchovy“ představuje materiál, který ukazuje, jakým způsobem se dá kreativně pracovat s mobilními aplikacemi a sociálními sítěmi. Klade si za cíl…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: MgA. Ondřej Musil, Ph.D.
Hardwarové a především softwarové prostředky jsou stavebním kamenem digitálního obsahu v hudebním vzdělávání. Velké množství programů pokrývá podstatnou většinu potřeb různých hudebních činností a žákova pr…
aplikace
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová
Jedná se o komplexní výstup projektuArtCrossing – multimediálního vzdělávacího projektu pro žáky, studenty a učitele realizovaného Lektorským oddělením Národní galerie v Praze.  Projekt se zabýval novými médii v umění a…
učebnice
Autor: Jan Prchal, Martin Grobár
Hudební výchova – konkrétní příklady využívání ICT technologií v běžné výuce hudební výchovy na základních školách. Využití dostupných (volně stažitelných) programů. Jedná se o inspirativní…
článek
Autor: Expertní skupina projektu Pilot ZUŠ - Lubor Bořek
Materiál je zpracován jako modul pro výuku hudebního oboru na základních uměleckých školách. Přesto je využitelný i na jiných typech a stupních škol, neboť poskytuje dvacet  metodicky řazených témat a podtémat k základn…
článek