Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Petra Boháčková, PhDr. Jitka Tůmová
Článek se zabývá využitím tabletů v hodinách anglického jazyka. Žáci si mohou vytvořit vlastní e-knihy pomocí webové aplikace Book Creator. Během aktivity si procvičí psanou formu angličtiny v online prostředí za využití klávesnice pro daný…
aplikace
Autor: Mgr. Vít Pohanka, Mgr. Karel Jindra, PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Žáci se při vytváření a zpracovávání zvukového záznamu seznámí se základními funkcemi aplikace Voice Record Pro a programu Audacity pro počítač (PC). S pomocí instruktážního videa a učitele se naučí vytvořit zvukový z…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Cambridge Assessment English
Webový portál s videi a cvičením pro výuku anglického jazyka. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti( psaní, čtení s porozuměním, poslech), prohlubují slovní zásobu a znalosti reáli…
aplikace
Autor: Nikol Meyerová
S pomocí tabletu a softwaru Toglic, který nabízí aktivity pro týmovou spolupráci a pro rozvoj komunikačních dovedností, si žáci procvičí a zopakují sloveso TO BE, procvičují slovní zásobu. Žáci při školní práci využí…
aplikace
Autor: English Now
Zábavné jazykové aktivity, videa, interaktivní hry, pracovní listy a písničky pro 1. stupeň ZŠ, které pomáhají žákům rozvíjet jejich jazykové dovednosti. Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individuáln…
aplikace
Autor: ENGLISH VOCABULARY LISTS
Webové stránky s řadou interaktivních her pro výuku anglického jazyka. Interaktivní formou Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti. Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individu…
aplikace
Autor: Le Point du FLE
Webový portál pro výuku francouzského jazyka s řadou videí, interaktivních a poslechových cvičení. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti (psaní, čtení s porozuměním, poslech), prohlubují…
aplikace
Autor: neuveden
Webové stránky zaměřené na procvičení základní slovní zásoby se zvukem a nácvikem psaní v online prostředí. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti ( psaní, čtení s porozumění…
aplikace
Autor: Mgr. Petra Boháčková, Mgr. Kamila Sladkovská
Ukázka využití nástrojů videokonference Skype (Microsoft) nebo Hangout (Google) ve výuce cizích jazyků. Žáci procvičují mluvenou formu jazyka v online prostředí za dodržování pravidel pro vzájemnou komunikaci. Žáci si prakticky vyzkouší komunikaci s v…
článek
Autor: Mgr. Ivana Brabcová, Mgr. Kamila Sladkovská
Ukázka využití online aplikace Thinglink  v hodinách cizích jazyků. Jedná se o kreativní nástroj, který lze použít na místo klasických powerpointových prezentací. Žáci vytvářejí interaktivní multimediální d…
článek
Autor: Mgr. Ivana Brabcová, Mgr. Kamila Sladkovská
Ukázka využití online aplikace Padlet jako všestranného nástroje ve výuce cizích jazyků. Žáci rozvíjí svou tvořivost a vyjadřování prostřednictvím multimediálních formátů a spolupracují za využití cloudových…
článek
Autor: TV5MONDE
Webový portál pro výuku francouzského jazyka s autentickými aktuálními videi, řadou cvičení a jiných doplňkových materiálů. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti. (psaní, čtení s…
aplikace
Autor: Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň a NPI ČR (dříve VÚP)
Evropské jazykové portfolio je on-line nástroj, který umožňuje vést si vlastní jazykové portfolio, ohodnotit své jazykové dovednosti a zazamenat dosaženou jazykovou úroveň (A1 - C 2 dle  Společného evropského referenčího rámce pro jazyky).…
cvičení
Autor: Mgr. M. Baseggio, Mgr. P. Šabatková
Článek ukazuje možnosti portálu www.etwinning.net pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v rámci výuky cizích jazyků. Žáci své komunikační dovednosti ( psaní, mluvení, porozumění textu a poslech) rozvíjí prostřednictvím n…
článek
Autor: Mgr. Karel Jindra, Mgr. Linda Valešová, Ph.D., doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Žáci si u tohoto tématu procvičí všechny receptivní i produktivní řečové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní a vyzkouší si prezentační dovednosti a schopnost práce v týmu. Absolvují motivační online kvíz, po zhl…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy